Commissie Brinkman… What would Google do?

Gisteren heeft de commissie Brinkman haar plannen gepresenteerd. Deze commossie van wijze mannen onder leiding van Elco Brinkman had de opdracht minister Plasterk te adviseren over “innovatiemogelijkheden binnen de pers en over de toekomst van nieuws en opinievoorziening in Nederland, toegespitst op de rol van de pers”. Ik heb het rapport zelf niet gelezen, maar wat ik er gisteren uit de media van begreep was het niet best. Elsevier vat het op deze manier samen:

Om de krantensector te kunnen redden, moet er een heffing komen op internetaansluitingen. Dat is het kernpunt van het advies van de commissie-Brinkman aan de sector.  

 De reactie van Geenstijl is nog wel iets krachtiger:

Krant ga dood, je hebt je kans gehad  

 Nou ja, het hele internet staat vol met reacties op de plannen van de commissie Brinkman. De een nog vernietigender dan de andere. So much voor de commissie Brinkman….
Maar wat als ze nu van te voren het boek “what would Google do” hadden gelezen? Misschien had het rapport er dan wel heel anders uitgezien. Het boek gaat in tegenstelling tot wat je zou verwachten niet zozeer over Google, maar meer over hoe het speelveld op het gebied van media totaal is veranderd. Google heeft met z’n zoekmachine de advertentieindustrie totaal op zijn kop gezet door echt te innoveren en daardoor de regels van het spel te veranderen.
In het boek beschrijft auteur Jeff Jarvis “nine new opportunities and models online that might – just might – support news, though on a vastly different scale”. De kansen die Jarvis ziet zijn:
1. Benader een nieuw soort adverteerders
2. Zet nieuwe diensten op
3. Zet eigen netwerken op
4. Ga spullen verkopen
5. Stap in nieuwe businesses
6. Beschouw nieuws als een ‘ecosysteem’, niet als product
7. ‘Publicy supported journalism’
8. Stap in educatie
9. Efficiency: Do what you do best and link to the rest
Voor een korte toelichting op bovenstaande punten, check Rethinking Media. Wat mij betreft had de commissie Brinkman zich beter kunnen storten op de kansen die Jeff Jarvis van “What would Google do” ziet. Als ze daar nou een paar concrete uitwerkingen / plannen van hadden gemaakt waren we nu een stuk verder geweest!