De tegenbeweging: van online naar offline

De gangbare tendens lijkt te zijn dat alles wat offline gebeurt zich naar online verplaatst. Van het verkopen van producten tot nieuwsvoorziening, het lijkt allemaal te verschuiven naar online. Aangekomen in online-land blijkt het voor veel partijen behoorlijk moeilijk om het hoofd boven water te houden omdat de consument online een stuk kritischer is en bovendien minder bereid om de portemonnee te trekken dan offline. Daarom is het ook interessant om te zien dat er ook ontwikkelingen precies de andere kant op gaan: van online naar offline.
Voorbeelden
En die beweging van online naar offline heeft meer voorbeelden dan je misschien in eerste instantie zou denken. Hyves Showcases bijvoorbeeld: sinds enige tijd geeft Hyves bands de mogelijkheid zich te promoten via de website. Daaruit voortgevloeid organiseert Hyves nu ook ‘showcases’ (lees: concerten) exclusief voor Hyves-leden. In plaats van een kaartje sta je dan in de rij met een print van je Hyves-profiel. Of wat te denken van Geenstijl, van shocklog of hoe je het ook wil noemen naar publieke omroep.
Nog een opvallende: online encyclopedie Wikepedia wordt door uitgever Bertelsmann uitgebracht in boekvorm. Niks ebook of kindle, gewoon een papieren boek van ongeveer € 20,-. En ook Dell, toch het schoolvoorbeeld van online bestelprocessen is overstag gegaan. Van pure onlineplayer zijn er ook Dell winkels verschenen. Eerst een voorzichtig experiment met 2 winkels, maar nu liggen er zelfs al Dell’s bij de Wallmart.
Echte integratie: Kieskeurig & IT’s
Bovenstaande voorbeelden betreffen vooral uitbereidingen qua distributie: door (ook) offline te gaan wordt een grotere markt aangeboord. Nog interessanter wordt het wanneer er sprake is van echte integratie van de online toegevoegde waarde naar de offline wereld. Een goed voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen electronicaketen IT’s en vergelijkingssite Kieskeurig. De samenwerking houdt in dat op de prijskaartjes van IT’s de cijfers van online reviews Kieskeurig.nl komen te staan. Op het prijskaartje staan naast product- en prijsspecificaties ook een onafhankelijke beoordeling van andere consumenten in cijfers. Er wordt een totaalbeoordeling gegeven (in een cijfer) maar ook voor sub-onderdelen als gebruiksgemak, vormgeving, mogelijkheden en duurzaamheid worden de cijfers van Kieskeurig vermeld. Het idee voor de samenwerking tussen IT’s en Kieskeurig kwam voort uit het feit dat IT’s haar klanten graag zo volledig mogelijk wil informeren. Molblog schrijft hierover verder:

Interessant is dat “zo volledig mogelijk” betekent dat negatieve reviews (lage rapportcijfers) ook vermeld worden en dat er pas bij minstens vier reviews een vermelding komt. Omdat het aantal reviews op Kieskeurig.nl elke dag toeneemt zijn de cijfers, net als de prijzen bij It’s, aan verandering onderhevig. De prijskaartjes worden dan ook elke twee weken vernieuwd.

 Volgens mij is dit een hele slimme samenwerking! IT’s heeft op tijd ingezien dat ze mee moeten bewegen met het veranderende consumentengedrag  (eerst online oriënteren voordat je de winkel in stapt). Ze maken het de consument nu extra gemakkelijk, ook al heb je je niet online georienteerd, dan nog weet je dat je bij IT’s een onafhankelijk oordeel krijgt.