Te weinig bezoekers is niet je probleem


… aldus Bryan Eisenberg. Het gaat niet om het realiseren van meer bezoekers, het gaat erom dat je je  (bestaande) bezoekers aanzet tot het ondernemen van actie:

Most website don’t have a traffic problem, they have plenty of visitors coming to the website. The problem is that less then two or three percent of the people are converting on the website. So that means 97 0f a 100 people that come to the website don’t take the desired action we wanted them to take….

In deze korte video (2,43 minuten) geeft Bryan Eisenberg een aantal nuttige suggesties hoe je de conversieratio van je website omhoog kunt brengen.

Hoe je echt strategisch moet nadenken over online marketing

Wanneer je bezig bent met online marketing stel je jezelf vaak de volgende vragen:

  • Hoe kan ik meer mensen bereiken?
  • Hoe bereik ik de juiste mensen?
  • Hoe zorg ik voor betere posities in Google?
  • Hoe zorg ik voor een betere usability?
  • Hoe kan ik betere meetpunten in mijn site instellen?
  • Hoe verbeter ik mijn conversieratio?

Strategie versus tactiek
Allemaal goede vragen, maar wanneer je echt strategisch na wilt denken over online marketing zijn deze vragen niet goed genoeg. Wanneer je gaat zoeken naar antwoorden op bovestaande vragen kom je namelijk altijd uit op een tactische uitwerking. Dat is niet afdoende om echt ergens te komen met je online marketing. Je kunt namelijk de perfecte tactische uitwerking hebben, maar als je strategie verkeerd zit bereik je nog geen enkel noemenswaardig resultaat. Daarom moet je eerst strategisch nadenken voordat je overgaat tot de tactische uitwerking.
Asking the bigger question
Bij het strategisch nadenken over online marketing gaat het volgens Brian Eisenberg maar om één grotere vraag: what makes people buy?
Eisenberg:

Focus on this question and everything else falls into place. Understanding “What makes people buy?” requires more than a simple change in tactics; it requires a significant change in perspective. Your perspective dictates your strategy. Without the correct strategy, you can win all the battles and still lose the war. Without the correct strategy, you can get more leads, drive more traffic, rank high in the search engines and still fail to increase sales.

In twee artikelen gaat Eisenberg in op een aantal uitdagingen voor marketeers (zoals bv: “hoe bereik ik meer mensen?”) en stelt bij iedere uitdaging een aantal ‘grotere vragen’. Die grotere vragen zijn er allemaal op gericht om een antwoord te vinden op de vraag waarom mensen wel of niet een product of dienst van je kopen.
Lezen!

De kern van het  betoog van Eisenberg is dus dat je eerst de grotere / strategische vragen beantwoordt bij iedere uitdaging waar je voor staat op het gebied van online marketing . Pas daarna ga je over tot de tactische uitwerking. Succes!

Waarom online marketing zoveel lijkt op dieëten

Op een goede manier online marketing bedrijven heeft veel gemeen met het volgen van een dieët. Ik kwam op deze vergelijking toen ik een interview las van website optimalisatie guru Bryan Eisenberg. Hij weet het mooi te verwoorden:

The work that goes into keeping the fat off a person is true of business. It’s so easy to indulge. It’s so easy to sit back and wait for traffic to come to you and be passive when you really have to be active. Commit to a lifestyle of constantly optimizing, constantly tweaking. Most people aren’t willing to do that kind of hard work.

Veel mensen willen wel afvallen, maar slechts weinigen zijn bereid om daar echt voor te werken. Veel vaker is het een goed voornemen wat een paar weken stand houdt (gezond eten, veel sporten) en daarna weer verzandt in het normale patroon van te veel of ongezond eten en te weinig bewegen. Om echt resultaat te boeken moet je iets fundamenteels aanpakken: het gaat niet om het afsluiten van een fitness-abonnement, maar het gaat erom dat je in je leven structureel meer gaat bewegen en gezonder gaat eten. En daar heb je geen fitnessabonnement of dieëtshakes voor nodig.
Met online marketing is het net zo. Iedereen wil topposities scoren in Google of een beter converterende website. Maar slechts weinig organisaties lukt het om hier echt structureel mee aan de gang te gaan. De wil is er, maar het ontbreekt vaak aan de vastberadenheid en de discipline om hier dag in dag uit mee bezig te zijn (net als bij dieëten :-).  De truc is om gewoon ergens mee te beginnen. Iets niet te moeilijks. En de volgende dag opnieuw. En opnieuw. Op die manier creeër je een gewoonte, een routine, en zo breng je die structurele verandering erin. 
Nog een paar mooie quotes van Eisenberg waarin hij de vergelijking maakt tussen dieëten en online marketing: 

  • You don’t have to have great innovations if you can keep executing on a regular basis and keep improving. It’s the same to keep a lifestyle healthy. Am I going to eat that dessert, or be satisfied with a salad and a small meal?
  • People ask what I’ve done to lose weight and I tell them I bike 15 to 18 miles a day. But I started by walking 10 or 15 blocks. You have to start somewhere. You have to continuously build. It has to become a habit.
  • Tools aren’t the issue anymore. You need process. And process is really what I teach.
  • Unfortunately it’s really hard work. It’s a lot of hard work. Everyone tells you they want to lose weight, but you have to do it to truly do it.

Tot zover deze dieët-speak. Now, let’s get to work!