Conversieoptimalisatie versus Gamification en Behavioral Design

Veel online markerteers zijn gefocused op conversieoptimalisatie. Niet gek, want iedereen wil het maximale resultaat uit zijn websitebezoekers halen. Maar als je alleen focust op conversieoptimalisatie laat je veel kansen liggen. De meeste aandacht gaat uit naar het onderste stuk van de funnel. Hoe kunnen we bezoekers het juiste zetje geven zodat hij klant wordt? De focus zit op het voltooien van de “endgoal, de transactie.

Gamification en Behavorial Design kunnen veel breder ingezet worden. In plaats van je website zo in te richten dat het een zo efficient mogelijk transactiekanaal wordt kun je er ook voor kiezen om je website in te zetten als marketingkanaal in de volle breedte. Zodat je ook bezoekers die nog niet klaar zijn voor die uiteindelijke transactie binnenboord houdt in plaats van ze af te schrikken door ze te snel naar de spreekwoordelijke kassa te duwen.

Maar waarom heb je daar gamification voor nodig? Games zijn er op gericht om mensen zo lang mogelijk betrokken te houden en stapje voor stapje verder te brengen in het spelproces. Die betrokkenheid en stapje voor stapje verder brengen kun je doorvertalen naar online marketing. Betrokkenheid creeeren kun je vanuit marketingperspectief zien als interesse opwekken. En gamers stapje voor stapje verder helpen kun je zien als bezoekers door het orientatieproces leiden. Dat is dus de reden waarom online marketeers veel kunnen leren van gamedesigners.

Als je onderdelen die hoger in de funnel zitten wil verbeteren moet je het op een andere manier benaderen dan de standaard conversieoptimalisatietechnieken. Gamification is the way to go!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *