Drive, de verrassende waarheid over wat ons motiveert

Gebaseerd op vijftig jaar wetenschappelijk onderzoek naar menselijk gedrag en motivatie beschrijft Daniel Pink de mismatch tussen wat de wetenschap weet en wat het bedrijfsleven doet. Hij bestudeert de drie elementen van echte motivatie – autonomie, meesterschap (“mastery”) en een hoger doel – en komt met  oplossingen om mensen beter te laten presteren.

Ik vind dit boek interessant omdat het begint bij de kern: menselijke drijfveren. Het prikkelen van die drijfveren leidt vaak tot veel betere resultaten dan het standaard straffen en belonen. Een interessante zienswijze die je ook makkelijk kunt abstraheren naar andere terreinen dan de werkvloer.